Úvodní stránka

Bez názvu-1

Povodňový plán obce Rajhradice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Vychází z charakteristiky území, z hydrometeorologických poměrů v dané oblasti a také ze zkušeností z proběhnutých povodní.

Základní informace o povodňovém plánu

 • Identifikátor: 11155
 • Název: Povodňový plán obce Rajhradice
 • Obec: Rajhradice
 • Obec s rozšířenou působností: Židlochovice
 • Kraj: Jihomoravský
 • Příslušný vodohospodářský úřad: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Povodňový orgán mimo povodeň: Obecní úřad Rajhradice
 • Povodňový orgán při povodni: Povodňová komise obce Rajhradice

Vydavatel povodňového plánu

 • Vydavatel: Obec Rajhradice
 • Adresa: Krátká 379, 664 61 Rajhradice
 • Schválil: starosta města
 • Číslo jednací: 1169/2014
 • Dne: 06.11.2014

Soulad s povodňovým plánem vyššího územního celku

 • Vydavatel souladu: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Číslo jednací: OZP/18934/2014
 • Datum vydání: 30.11.2014

Stanovisko správce povodí

 • Vydavatel stanoviska: Povodí Moravy, s.p.
 • Číslo jednací: PMO/28748/2015-219/Ze
 • Datum vydání:29.05.2015

Digitalizace povodňového plánu

 • Zpracovatel: 3TPromo, s.r.o.
 • Datum vydání: 20.11.2014

logo_editor_dat Informativní on-line zobrazení dat POVIS: Informace

Bez názvu-1