Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Klasifikace informací

Upozornění ČHMÚ – mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby upozorňující na možnost vzniku extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, zejména možnost výskytu extrémních srážek a možnost výrazného stoupnutí hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity.

Výstraha ČHMÚ je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, která se vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů II. a III. stupně povodňové aktivity.

Informační zpráva ČHMÚ je zpráva předpovědní povodňové služby, která informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

Subjekty zapojené do systému předpovědní povodňové služby (PPS):

ČHMÚHlásná a předpovědní službahydro.chmi.cz
Povodí Moravy, s.p.Stavy a průtokywww.pmo.cz
KOPIS HZS JMKRozesílání informací (e-mail, SMS)opis@jmk.izscr.cz
www.krizport.cz
Lokální výstražný systémInformace z hlásného profilu Rajhradice_Hwww.hladiny.cz