Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně [§ 64 odst. 2 písm. c)] příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

 Rajhradice-hlasna-sluba

  • Stanoviště hlásné povodňové služby v obci Rajhradice
  • Obecní úřad Rajhradice
  • Krátká 379, 664 61 Rajhradice

 

Subjekty zapojené do systému hlásné povodňové služby

OrganizaceSídloJménoTelefonE-mail
PK RajhradiceObec RajhradicePřichystal Luboš739426358starosta@rajhradice.cz
PK RajhradiceObec RajhradiceMarcián František Ing.732512514frantisek.marcian@seznam.cz
Obecní úřadRajhradiceúřad obce547229830
ČHMÚKroftova 43, Bropobočka Brno541421072pobocka.brno@chmi.cz
Povodí MoravyDřevařská 11, BrnoVodohospodářský dispečink541211737dispecink@pmo.cz
Povodí MoravyK Povodí 10Provozní středisko Brno543423454
KOPIS HZS JMKLidická 61, BrnoKrajské operační středisko950640400opis@jmk.izscr.cz
PK ORP ŽidlochoviceNádražní 750, Židlochovicetajemník komise547428760komenda@zidlochovice.cz
PK JMKŽerotínovo nám. 3/5, Brnotajemník komise541652685mojmir.pehal@kr-jihomoravsky.cz