Hlídková služba

Předseda povodňové komise určí pracovníky obecního úřadu, kteří budou vykonávat hlídkovou službu.

Činnost hlídkové služby

 • I. SPA (nebezpečí povodně)
 • Svratka: úsek most a úsek 100 m nad jezem,
 • Ivanovický potok: úsek od zaústění do Svratky o betonový mostek na Habřině II + stavidlo na nátoku do mokřadu
 • Dunávka: okolí mostu na silnici na Opatovice + úsek 50 m nad mostem,
 • Četnost pozorování: 2x za den
 • II. SPA
 • Svratka: Úsek most až konec hrází pod Rebešovicemi
 • Ivanovický potok: Úsek od zaústění Svratky po stavidlo na nátoku do mokřadu
 • Četnost pozorování: 1x za 4 hodiny
 • Dunávka: Okolí mostu na silnici na Opatovice + 100 m nad mostem
 • Četnost pozorování: 1x za 6 hodin
 • III. SPA
 • Svratka: Úsek most až konec hrází pod Rebešovicemi
 • Ivanovický potok: Úsek od zaústění Svratky po stavidlo na nátoku do mokřadu
 • Dunávka: Okolí mostu na silnici na Opatovice + 100 m nad mostem
 • Četnost pozorování: 1x za hodinu, v případě nepříznivého vývoje nepřetržitě

Předseda PK může v případě potřeby změnit nebo upravit úseky pozorování a upravit četnost pozorování. O změně provede zápis do povodňové knihy.

Prostředky pro činnost hlídkové služby

 • Mobilní telefon
 • Krátkovlnná vysílačka
 • Výkonná svítilna
 • Zápisník
 • Nepromokavý plášť, holínky

Organizace přenosu informací povodňové komise obce Rajhradice

Rajhradice-hlasna-sluba