1.3. Správci vodních toků

Územím obce Rajhradice protékají dva vodní toky. V jihovýchodní části území kopíruje katastrální hranici vodní tok Dunávka, který je pravobřežním přítokem vodního toku Litava. Severozápadní částí území protéká Ivanovický potok, který je levobřežním přítokem vodního toku Svratka. Západní hranice katastru se dotýká řeka Svratka.

Všechny tři toky jsou ve správě:

  • Povodí Moravy s.p.,
  • Dřevařská 11
  • 601 75 Brno
  • www.pmo.cz

Rajhradice-schema-mapa

3mark 2.2. vodní toky