1.4. Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány – orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo životního prostředí. V období povodně jsou povodňovými orgány – povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů a ústřední povodňová komise.

1. Povodňové orgány mimo povodeň

 • OBEC RAJHRADICE
 • Sídlo: Krátká 370, 664 61 Rajhradice
 • Telefon: 547 232 319
 • Starosta: Přichystal Luboš, starosta@rajhradice
 • MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • Telefon: 547428760
 • Vedoucí odboru: Komenda Milan Ing., komenda@zidlochovice.cz
 • KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • Telefon: 541652685
 • Vedoucí odboru: Pehal Mojmír Ing.

2. Povodňové orgány při povodni

 • POVODŇOVÁ KOMISE OBCE RAJHRADICE
 • Úřad: Obecní úřad Rajhradice
 • Sídlo: Krátká 370, 664 61 Rajhradice
 • 3mark kontakty    usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS
 • POVODŇOVÁ KOMISE ORP ŽIDLOCHOVICE
 • Úřad: Městský úřad Židlochovice
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • 3mark kontakty   usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS
 • Název: POVODŇOVÁ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • logo_editor_dat POVIS

3. Povodňové orgány při krizové situaci

Při vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu dle zákona příslušný.

 • KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE RAJHRADICE
 • Úřad: Obecní úřad Rajhradice
 • Sídlo: Krátká 379, 664 61 Rajhradice
 • Předseda: Přichystal Luboš, starosta obce
 • KRIZOVÝ ŠTÁB ORP ŽIDLOCHOVICE
 • Úřad: Městský úřad Židlochovice
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • Tajemník KŠ: Janebová Bibiana Ing., 725111460
 • KRIZOVÝ ŠTÁB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje, kancelář ředitelky, oddělení krizového řízení a obrany
 • Pracoviště: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • Tajemník KŠ: Valoušková Aneta Mgr., 541658729