1. Úvodní část

Povodňový plán obce Rajhradice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Vychází z charakteristiky území, z hydrometeorologických poměrů v dané oblasti a také ze zkušeností z proběhnutých povodní.

Údaje povodňového plánu byly zpracovány elektronicky, lokalizovány na mapě, převedeny do databázového systému POVIS a byla provedena digitalizace plánu vzájemným provázáním všech částí.

Některé údaje a přílohy povodňového plánu jsou neveřejné.

Bez názvu-1