2.2. Vodní toky

Územím obce Rajhradice procházejí vodní toky Dunávka a Ivanovický potok.

 • Vodní tok: DUNÁVKA
 • ID toku: 10 188 746
 • Číslo HP: 4-15-03-112
 • Recipient: Litava
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Vodní tok: IVANOVICKÝ POTOK
 • ID toku: 10 185 942
 • Číslo HP: 4-15-03-026
 • Recipient: Svratka
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Průtoky (m3/s): Q1=2,2, Q2=3,3, Q5=4,3, Q10=7,1, Q20=8,7, Q50=10,9, Q100=12,5

Mimo území obce procházejí významné vodní toky Svratka a Litava, pro které bylo administrativně stanoveno záplavové území. Záplavové území vodního toku Litava významně zasahuje do katastrálního území obce Rajhradice.

 • Vodní tok: SVRATKA
 • ID toku: 10 100 010
 • Číslo HP: 4-15-03-027
 • Celková délka toku: 168,492 km
 • Recipient: Dyje
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Průtoky (m3/s): Q1=107,5, Q2=144, Q5=196, Q10=237, Q20=280, Q50=339, Q100=386 (převzato z MŘ jezu Rajhrad)
 • Záplavové území: stanoveno rozhodnutím č.j. JMK/151413/2006, dne 24.10.2007
 • Vodní tok: LITAVA
 • ID toku: 10 100 046
 • Číslo HP: 4-15-03-113, 4-15-03-111, 4-15-03-115, 4-15-03-091
 • Celková délka toku: 58,554 km
 • Recipient: Svratka
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Záplavové území: stanoveno rozhodnutím č.j. JMK/142937/2009, dne 11.12.2009

usridentify_atrall   mapa