2.3. Hlásné profily

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

1. Kategorie A – Hlásný profil

Vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Hlásný profil A se na území obce Rajhradice nenachází.

2. Kategorie B – Doplňkový hlásný profil

Profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Hlásný profil B se na území obce Rajhradice nenachází.

3. Kategorie C – Pomocný hlásný profil  

Účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Obec Rajhradice zřídila hlásný profil C na vodním toku Svratka na katastrálním území obce Rajhrad na mostě pod jezem. Hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat předává informace o stavu hladiny na vodním toku a zasílá členům povodňové komise obce Rajhradice a dalším určeným osobám varovné SMS o dosažení stupňů povodňové aktivity.

 • Stanice: RAJHRADICE
 • Kategorie: C
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Provozovatel: Obec Rajhradice
 • Evidenční list: rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz
 • I.SPA : 290 cm – 76 m3/s
 • II.SPA: 330 cm – 98 m3/s
 • III.SPA: 370 cm – 117 m3/s
 • Aktuální měření: hladiny.cz

4. Hlásné profily mimo území obce Rajhradice na vodních tocích, které mohou mít vliv na povodňovou situaci

 • Stanice: RYCHMANOV
 • Kategorie: B
 • Vodní tok: Litava
 • Katastrální území: Újezd u Brna
 • Provozovatel: ČHMÚ Brno
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • Aktuální měření: hydro.chmi.cz
 • Stanice: ŽIDLOCHOVICE
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • N-leté průtoky (m3/s): Q1=117, Q5=208, Q10=250, Q50=353, Q100=400
 • Aktuální měření: hydro.chmi.cz,  pmo.cz
 • Stanice 5: BRNO-POŘÍČÍ
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Brno
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • Aktuální měření:  hydro.chmi.cz
 • Stanice: VEVERSKÁ BITÝŠKA
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • ORP: Kuřim
 • Katastrální území: Veverská Bitýška
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • Aktuální měření: hydro.chmi.cz
 • Stanice: BÍLOVICE NAD SVITAVOU
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svitava
 • ORP: Šlapanice
 • Katastrální území: Bílovice nad Svitavou
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • Aktuální měření: hydro.chmi.cz
 • Stanice: ŽELEŠICE
 • Vodní tok: Bobrava
 • ORP: Šlapanice
 • Katastrální území: Želešice
 • Provozovatel: Obec Želešice
 • Evidenční list: www.povodnovyportal.cz
 • Aktuální měření: povodnovyportal.cz

Souhrnný přehled – hladiny a průtoky

Vodní tokNázev staniceI. SPA
hladina, průtok
II. SPA
hladina, průtok
III. SPA
hladina, průtok
SvratkaRajhradice_H290 cm - 76 m3/s330 cm - 98 m3/s370 cm - 117 m3/s
SvratkaŽidlochovice250 cm - 90,2 m3/s300 cm - 113 m3/s350 cm - 137 m3/s
SvratkaBrno - Poříčí120 cm - 21,9 m3/s160 cm - 46,1 m3/s260 cm - 109 m3/s
SvratkaVeverská Bitýška190 cm - 32,4 m3/s240 cm - 65,6 m3/s300 cm - 119,0 m3/s
LitavaRychmanov250 cm300 cm350 cm
LitavaBlučina284 cm334 cm384 cm
BobravaŽelešice110 cm140 cm175 cm
SvitavaBílovice nad Svitavou200 cm - 26,0 m3/s270 cm - 48,8 m3/s350 cm - 78,5 m3/s

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS

5. Srážkoměrné stanice:

Srážkoměrné stanice se na území obce Rajhradice nenachází.