Lokální varovný systém

Jedná se o systém povodňové výstrahy. Na vodních tocích jsou instalovaná měřící zařízení, která umožňují záznam a přenos dat. Systém provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů a je napojen do Jednotného systému varování a vyrozumění.

Moduly LVSUmístění
rozhlasová ústřednabudova obecního úřadu
přijímač/hlásičbudova základní školy, chodba
elektronická sirénabudova obecního úřadu
převaděč vf. signálubetonový sloup ČOV
hlásný profil Rajhradice_Hmost přes Svratku

V rámci lokálního varovného systému jsou při dosažení SPA rozesílány varovné SMS z hlásných profilů. V obci Rajhradice jsou to informace z hlásného profilu Rajhradice_H na mostě přes Svratku.

  • Seznam příjemců varovných SMS z hlásného profilu RAJHRADICE-H:
  • členové povodňové komise Rajhradice – kontakty
  • pracovní obecního úřadu – Václav Nechvátal, tel. 734405716
  • velitel JSDH Holasice – Lubomír Bachorec, tel. 608920977
  • Vzor textu výstražné SMS:
  • „Rajhradice_H,27.03.2015,13:30:36CET,POZOR! Prekrocen I.SPA!“