2.9. Realizovaná opatření

V roce 2014 se v obci Rajhradice realizoval projekt na Vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro obec Rajhradice. Projekt navazoval na projekty města Rajhrad, Židlochovice a obce Holasice podané do 27. výzvy Operačního programu životního prostředí.

Projekt zahrnoval zpracování digitálního povodňového plánu obce Rajhradice a vybudování lokálního výstražného a varovného systému obyvatelstva. Na obecním úřadě bylo nainstalováno vysílací zařízení, které provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací zařízení bylo doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS), sloužící jakožto Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spouštění varovného hlášení pověřenou osobou. Pro ozvučení obce bylo instalováno 33 ks bezdrátových hlásičů se 72 ks reproduktorů. Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Byla instalována elektronická siréna, která zpracovává uložené zvukové soubory. Pro měření stavu vodních hladin byl na mostě přes řeku Svratku instalován manometrický hladinoměr a vodoměrná lať.

 

Moduly LVSUmístění
rozhlasová ústřednabudova obecního úřadu
přijímač/hlásičbudova základní školy, chodba
elektronická sirénabudova obecního úřadu
převaděč vf. signálubetonový sloup ČOV
hlásný profil Rajhradice_Hmost přes Svratku