2.10. Průběhy povodní

Nejničivější povodeň zasáhla obec Rajhradice v roce 1941. Byla zpustošena polovina obce, byly poničeny komunikace, mosty, stavby občanské vybavenosti a voda strhla i několik domů. Povodeň byla způsobena rozlitím řeky Svratky do Ivanovického potoka.

Rajhradice-zaplava-1941

Rajhradice-zaplava-1941-2