2.8. Opatření k ochraně před povodněmi

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

 • Druhy opatření:
 • opatření v době mimo povodně,
 • opatření při nebezpečí povodně,
 • opatření při povodni,
 • opatření po povodni.

Opatření v době mimo povodně

 • povodňové prohlídky,
 • opatření k zabránění rozlivů (hráze, průlehy, úprava koryt apod.)
 • revize (povodňové plány, seznam povodňových prostředků, cvičení)

Opatření při nebezpečí povodně

Opatření při povodni

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů,
 • povodňové zabezpečovací práce,
 • povodňové záchranné práce,
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

Opatření po povodni

 • dokumentační činnost,
 • vyčíslení škod,
 • odstranění škod,
 • rozbor příčin,
 • vyhodnocení činnosti při povodni,
 • upřesnění povodňového plánu na základě zkušeností z povodně.