3. Organizační část

Organizační část povodňového plánu obce Rajhradice obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby,

Bez názvu-1