3.2. Činnost orgánů před povodní

Preventivní opatření

 • Povodňové prohlídky
 • provádět kontrolu v záplavových územích a na vybraných objektech
 • vyžádat od Povodí Moravy zprávu o současné situaci
 • Četnost: 1x ročně
 • Odpovědnost: starosta obce
 • Evidence sil a prostředků
 • sledovat pracovní síly a věcné prostředky na ochranu před povodněmi
 • vést seznam prostředků
 • Četnost: průběžně
 • Odpovědnost: starosta obce, obecní úřad
 • Aktualizace povodňového plánu
 • přezkoumat a případně aktualizovat povodňový plán
 • seznamovat s povodňovým plánem a s jeho případnými změnami a doplňky
 • Četnost: 1x ročně nebo dle potřeby
 • Odpovědnost: starosta obce, obecní úřad
 • Zabezpečení ochrany před povodněmi
 • řešit preventivně organizační či jiné závažné otázky zabezpečení ochrany před povodněmi
 • Četnost: průběžně
 • Odpovědnost: starosta obce
 • Prověření připravenosti na povodně
 • v době nebezpečí povodně na základě informací předpovědní povodňové služby ČHMÚ upozornit podle potřeby ostatní subjekty na nebezpečí povodně
 • vyžadovat jejich dosažitelnost, popř. prověřit jejich připravenost.
 • Četnost: dle potřeby
 • Odpovědnost: starosta obce
 • Hlídková služba PK obce Rajhradice
 • Odpovědní pracovníci: Václav Nechvátal, Radek Buncko
 • Další pracovníky určí PK obce v případě nutnosti nebo absence
 • Prostředky: mobilní telefon, KV vysílačka, výkonná svítilna, zápisník, nepromokavý plášť, holínky
 • informace o činnosti