3.6. Vyrozumění, varování, evakuace

Vyrozumění

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám.

Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

 • Varovný signál „všeobecná výstraha“
 • představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund
 • tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech
 • Informace: KRIZPORT
 • tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech
 • představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund
 • Vyrozumění a informace obyvatelstvu
 • Obyvatelé jsou všeobecně informováni o způsobu protipovodňové ochrany v obci prostřednictvím webových stránek obce www.rajhradice.cz a informací v místním tisku
 • Zveřejňování aktuálních informací v normálním režimu povodňových stupňů:
 • obecním rozhlasem (ústředna v budově obecního úřadu)

Varování

Dle průběhu povodňové situace se varují ohrožené právnické a fyzické osoby:

Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v záplavovém území a vztahuje se na všechny osoby v místě ohrožení.

 • Evakuovaným osobám se zajistí:
 • náhradní ubytování
 • náhradní stravování
 • O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta obce na území obce
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzali-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

Evakuační místa v obci Rajhradice:

NázevAdresaKontaktWebová adresa
Mateřská škola RajhradiceHlavní 351732 406 060www.msrajhradice.webnode.cz
Základní škola RajhradiceHlavní 36774 066 461www.zsrajhradice.cz
Obecní sál RajhradiceKrátká 379547 232 319www.rajhradice.cz

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS