3.7. Organizace dopravy

V případě zaplavení komunikací vlivem povodní, kdy dojde k poškození tělesa silnice nebo mostních objektů se provede ve spolupráci s Policií ČR:

 • dočasná uzavírka silnic
 • odklon dopravy
 • dočasná místní úprava dopravního značení
 • vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Židlochovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise Rajhradice.

 • Osoby na území obce Rajhradice budou o uzavírce silnic a mostů informováni:
 • prostřednictvím lokálního výstražného systému (hlášení místního rozhlasu)
 • na místě se zajistí informační tabule o uzavírce
 • při dlouhodobějších uzavírkách prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce

Rajhradice-schema-silnice

Na území obce Rajhradice je v případě záplav (Q100 Litava) ohroženo dopravní spojení do Opatovic:

 • Dopravní omezení:  Rajhradice – Opatovice
 • Označení silnice: III/41614
 • Ohrožení: záplavové území Q100 Litava
 • Objízdná trasa: Rajhradice – Otmarov – Měnín – Blučina – Opatovice
Dopravní omezeníČíslo silniceOmezení
Rajhradice - OpatoviceIII/41614Q100 Litava

usridentify_atrall  mapa     logo_editor_dat POVIS

Objízdné trasyPopis trasy
Rajhradice - Opatovicepo 416 do Otmarova - po 4169 do Měnína - po 416 do Blučiny - po 41614 do Opatovic

usridentify_atrall  mapa     logo_editor_dat POVIS