3.8. Dokumentační práce

Evidenční a dokumentační práce slouží k zabezpečení záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních, o velikosti škod a způsobu komunikace při povodních.  Za evidenční a dokumentační práce odpovídají povodňové komise obcí a povodňové komise obcí s rozšířenou působností.

Evidenční a dokumentační práce:

 • záznamy v povodňové knize
 • záznamy vodních stavů (průtoků, stavů hladiny)
 • monitorování situace
 • fotografická dokumentace a videozáznamy
 • záznamy z provedených prohlídek

Povodňová kniha

 • Do povodňové knihy provádějí pověřené osoby následující záznamy:
 • přesný obsah a znění přijatých zpráv a odeslaných zpráv
 • přesný popis příkazů
 • popis realizovaných opatření
 • výsledky povodňových prohlídek
 • podpis pověřené osoby 
 • Forma povodňové knihy:
 • záznamy se provedou v listinné podobě
 • nebo v digitální povodně knize v rámci systému POVIS

Fotodokumentace a videodokumentace:

Provádí se během povodně, nejlépe při kulminaci a těsně po opadnutí povodně. Slouží hlavně pro objektivní zachycení povodní způsobených škod a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni. Fotodokumentaci a videodokumentaci zajišťuje pověřený pracovník.

Souhrnná zpráva z povodně

Zpráva se provede z každé povodně situace, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňová komise provede vyhodnocení povodně:

 • rozbor příčin a průběhu povodně
 • popis a posouzení účinnosti provedených opatření
 • odborný odhad výše povodňových škod
 • zákres zaplaveného území
 • fotografie povodně
 • návrh opatření na odstranění následků povodně
 • do 3 měsíců po ukončení povodně.
 • příloha