5. Přílohy, fotodokumentace

  1. Seznam objektů – PR-01-seznam-objektu.pdf
  2. Seznam mechanizace a materiálu – PR-02-seznam-mechanizace.pdf
  3. Vzor vyhlášení SPA, odvolání SPA – PR-03-vzory-SPA.doc, PR-03-vzory-SPA.pdf
  4. Statut povodňové komise – PR-04-statut-povodnove-komise.pdf
  5. Osnova souhrnné zprávy o povodni – PR-05-osnova-souhrnne-zpravy.doc
  6. Povodňová kniha – PR-digialni-povodnova-kniha-manual.pdf
  7. Informační systém POVIS – PR-POVIS.pdf
  8. Evidenční list hlásného profilu Rajhradice-H HP-Rajhradice